Thursday, 13 May 2010

Amalan-amalan ibadah pada hari jum'at

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, Nabi Agung Muhammad SAW.

Berikut ini beberapa amalan-amalan pada hari jum'at dibandingkan dengan hari-hari yang lain, pengetahuan ini bukan sekedar diketahui saja, tapi mari Bismillah kita pahami, kita resapi dan kemudian kita amalkan.

--------->>>
Memperbanyak shalawat atau puji-pujian kepada Rasulullah SAW

Dari Abu Umamah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Perbanyaklah shalawat kepadaku setiap hari jum’at karena shalawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari jum’at, maka barangsiapa yang paling banyak bershalawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku.” (HR. Baihaqi dengan sanad shahih)

Membaca surat Al Kahfi

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari jum’at akan diberikan cahaya baginya diantara dua jum’at.” (HR. Al Hakim dan Baihaqi dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Memperbanyak do’a

Sesungguhnya pada hari Jum’at terdapat waktu mustajab bila seorang hamba muslim melaksanakan shalat dan memohon sesuatu kepada Allah pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkannya. Rasululllah SAW mengisyaratkan dengan tangannya menggambarkan sedikitnya waktu itu (H. Muttafaqun Alaih).

Amalan-amalan shalat jum’at

- Mandi, bersiwak, dan memakai wangi-wangian.
- Berpagi-pagi menuju tempat shalat jum’at.
- Diam mendengarkan khatib berkhutbah.
- Memakai pakaian yang terbaik.
- Melakukan shalat sunnah selama imam belum naik ke atas mimbar.

--------->>>
Tulisan ini jelas masih banyak kekurangan, untuk itu sudilah sekiranya untuk memperbaiki dengan menambahkan dikomentar, ilmu yang anda tau jangan hanya disimpan saja, tapi bagilah ilmu untuk mendapatkan pahala yang abadi.

ambulanzigzag --- sumber : http://rahmatmuntaha.wordpress.com/ --

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...